Jeg forpligter mig hermed til at kæmpe for en politik i overensstemmelse med manifestet RESPEKT 2013
MANIFEST RESPEKT 2013

Det_forpligter_politikerne_web